چاپ روی لیوان های دو تایی

مناسب برای نامزدها و عروس دامادها